Masterate bugetate (gratuite)

Detalii

  • ID Anunț: # 65334

  • Adăugat la: 10:27, 02.06.2023

  • Anunț publicat de: Firmă

  • Vizualizări: 348

Descriere

3 Masterate bugetate (gratuite)
1-MSSMM, Modelarea si Simularea Sistemelor Mecanice Mobile; inginerie mecanica, design industrial, robotica, mecatronica, electronica, automatizari, transporturi si vehicule de transport, transmisii mecanice, distributii, energetica, bioinginerie, inginerie medicala, aparatura medicala, biotehnologii, nanotehnologii.
2-IMST, este un masterat de inginerie si management, inginerie si economie, destinat cu prioritate celor care doresc sa ajunga manageri, sa-si consolideze pozitia deja detinuta de lideri, sau sa avanseze. Este tot un masterat puternic si foarte cunoscut si apreciat.
3-CPSM, este un masterat in inginerie mecanica, destinat celor care doresc doar o pregatire mecanica si nu una multidisciplinara ca in cazul MSSMM. In conditiile in care ingineria mecanica si industriala se dezvolta din nou, rapid, in toata tara, acest masterat se potriveste perfect iubitorilor de autovehicule, si sau roboti.
Toate masteratele noastre sunt complementare, astfel incat la ele se pot inscrie ori tip de licentiati, cu o licenta intreaga.
Suntem un colectiv tehnic al „Universitatii Politehnica din Bucuresti” (cel mai vechi si mai recunoscut), TMR din „1962” (Teoria Mecanismelor si a Robotilor).
Date suplimentare privind inscrierea va pot fi puse la dispozitie de directorul de Departament, Liviu UNGUREANU, telefon mobil sau email: 0786888876 ungureanu.liviu.marian@gmail.com;
Înscrierea candidaților 03.07-11.07.2021
Concursul de admitere – 13.07 – 15.07.2021
Comunicarea rezultatelor – 16.07.2021
Înmatricularea candidatilor 16.07 – 17.07.2021 conform informațiilor de pe site-ul fiecărei facultăți
Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.
Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB (https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/) dosarul de înscriere, care trebuie să conțină documentele precizate in prezentul regulament.
Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online sau trimit prin poștă dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:
a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, fisa declaratie pe răspundere proprie, conform Anexei 2, ambele se printeaza din regulament. https://upb.ro/.../REGULAMENT_Admitere_MASTERAT_2021_V02.pdf
b) 1 fotografie color, realizata recent, format 3x4 cm;
c) diploma de bacalaureat;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
f) certificatul de naștere;
g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
h) certificat de competență lingvistică (NU ESTE cazul);
i) buletin/carte de identitate/pașaport;
j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;
k) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(j) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere.
În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă pentru punctele (c)-(i) se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii (punctul b). Dosarul de înscriere se trimite prin curier iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere.
(3) Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).
(4) Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere, inclusiv în cazurile în care ei și-au schimbat acest nume. În scopul evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe bază de buletin/carte de identitate, se impune ca în cazurile de schimbare de nume, pe lângă numele din certificatul de naștere să fie consemnat în paranteză și numele din buletinul/cartea de identitate.

Masterate bugetate (gratuite)-1 Masterate bugetate (gratuite)-2 Masterate bugetate (gratuite)-3 Masterate bugetate (gratuite)-4 Masterate bugetate (gratuite)-5 Masterate bugetate (gratuite)-6 Masterate bugetate (gratuite)-7

Liviu Ungureanu

Pe site din 2021

BUCUREȘTI, județ BUCURESTI
Contact:
Raportează

Contactează vânzătorul

07xx xxx xxx arată telefon
Trimite mesaj
Ați vizionat anunțul: Masterate bugetate (gratuite)
Acest site folosește cookies. Continuare navigării implică acceptarea lor.